مدیریت کسب و کار و بازاریابی
بانک مقالات مدیریت و بازاریابی

 

 

 

کلید میانبر برای کپیکردن متن از صفحه وب کدام است؟

-

*

 

Ctrl + N

ب)

Ctrl + B

الف)

 

Ctrl + P

د)

Ctrl + C

ج)

 

 

درصورتیکه آدرس یک صفحه وب را ندانیم، از ......... برای یافتن آدرس آن استفاده میکنیم.

-

*

 

موتور جستجو

ب)

برنامه Outlook Express

الف)

 

شرکت فراهمکننده خدمات اینترنت

د)

برنامه Internet Explorer

ج)

 

هنگام مرور صفحات وب، برای مشاهده صفحه قبل، کدام ابزار را در برنامه مرورگرکلیک میکنیم؟

-

*

 

Forward

ب)

Stop

الف)

 

Back

د)

Search

ج)

براي بروز رساني يك صفحه وب در حال مشاهده كدام دكمه را در نوار ابزار استاندارد بايد كليك كرد؟

-

*

 

Home

ب)

Refresh

الف)

 

Forward

د)

Back

ج)

 

برای اضافهکردن آدرس صفحه جاری به پوشه آدرسهای موردعلاقه چگونه عمل میکنیم؟

-

*

 

کلیک بر روی گزینه Add to Favorites در منوی Favorites

ب)

کلیک بر روی دکمه Use Default در کادر محاورهای Internet

الف)

 

Options

 

کلیک بر روی گزینه Add to Favorites در منوی Tools

د)

کلیک بر روی دکمه Current Page در کادر محاورهای Internet

ج)

 

Options

 

تایپ قسمت http://ِ در نوار آدرس برنامه مرورگر ......... .

-

*

 

فقط برای سایتهایی که به پسوند com ختم میشوند، الزامی است

ب)

الزامی است

الف)

 

فقط برای سایتهایی که پسوندی غیر از com دارند، الزامی است

د)

الزامی نیست

ج)

 

هنگام مرور صفحات وب با استفاده از برنامه Internet Explorer ، درصورتیکه چند صفحه به عقب رفته باشیم، برای

-

*

 

مرور صفحات بعد کدام ابزار را کلیک میکنیم؟

 

Forward

ب)

Home

الف)

 

Stop

د)

Back

ج)

 

برای اینکه بهمحض اجرای برنامه Internet Explorer، به سایت خاصی متصل نشویم، کدام گزینه زیر انتخاب

-

*

 

میشود؟

 

Use Blank

ب)

Use Current

الف)

 

Clear History

د)

Use Default

ج)

 

در کادر محاورهای Internet Options ، برای تعیین صفحه پیشفرض سایت مایکروسافت بهعنوان Home Page ،

-

*

 

کدام گزینه استفاده میشود؟

 

Use Default

ب)

Use Current

الف)

 

Use Home Page

د)

Use Blank

ج)

 

جهت عدم نمایش تصاویر در صفحات وب، ......... را در کادر محاورهای Internet Options را غیرفعال میکنیم.

-

*

 

گزینه Show Picture از سربرگ Advanced

ب)

گزینه Add از سربرگ Advanced

الف)

 

گزینه Show Picture از سربرگ Connections

د)

گزینه Add از سربرگ Connections

ج)

 

آدرس سایتهای مرور شده در کدام قسمت دیده میشود؟

-

*

 

لیست ابزار History در نوار استاندارد

ب)

پوشه Favorites

الف)

 

ب و ج

د)

لیست ابزار Back در نوار استاندارد

ج)

 

 

تصاویر داخل اینترنت دارای چه پسوندی میباشند؟

-

*

 

GIF

ب)

JPG

الف)

 

هرسه مورد

د)

TIF

ج)

 

براي اينكه وارد سايتي كه به صورت اتوماتيك به آن وارد شده ايم برويم چه دكمه اي را بايد بزنيد؟

-

*

 

Forward

ب)

Back

الف)

 

Refresh

د)

Home

ج)

 

پسوند صفحات ذخیره شده در وب کدام است؟

-

*

 

hot

ب)

doc

الف)

 

psd

د)

htm

ج)

 

در پنجره ارسال پیام پستی، آدرس ایمیل گیرنده اصلی نامه الکترونیکی را در کدام کادر مینویسیم؟

-

*

 

Cc

ب)

Bcc

الف)

 

Subject

د)

To

ج)

 

 

*برای ارسال یک نامه الکترونیکی دریافت شده به فرد دیگر، کدام گزینه را کلیک میکنیم؟

-

*

 

Forward

ب)

Attach

الف)

 

Reply

د)

Save as draft

ج)

 

 

 

چگونه پیامی را به یک شخص و کپی پیام را به اشخاص دیگر ارسال نماییم؟

-

*

 

نشانیگیرندهاصلیرا درکادرBcc ونشانی گیرندههای دیگر را درکادر

ب)

نشانیگیرندهاصلیرا درکادرCc ونشانی گیرندههای دیگر را درکادر

الف)

 

Cc واردنموده، سپس Send را کلیک میکنیم

Bcc واردنموده، سپس Send را کلیک میکنیم

 

نشانیگیرندهاصلی و گیرندههای دیگر را درکادر To وارد نموده، سپس

د)

نشانیگیرندهاصلیرا درکادرTo ونشانی گیرندههای دیگر را درکادر Cc

ج)

 

Send را کلیک میکنیم

واردنموده، سپس Send را کلیک میکنیم

 

برای ضمیمهکردن فایل به نامه، کدام گزینه در منوی Insert را انتخاب میکنیم؟

-

*

 

File Attachment

ب)

My Business Card

الف)

 

Text from File

د)

Horizontal Line

ج)

 

 

برای پاسخدادن به همه دریافتکنندگان یک نامه، کدام گزینه از منوی Message را انتخاب میکنیم؟

-

*

 

Reply to sender

ب)

Reply to All

الف)

 

Forward

د)

Reply to Group

ج)

 

در آدرس الکترونیکی info@golestantvto.ir ، نام حوزه کدام است؟

-

*

 

golestantvto.ir

ب)

golestan

الف)

 

@

د)

info

ج)

 

 

نامههای ناقص پس از کامل و ارسال شدن، در کدام پوشه قرار میگیرند؟

-

*

 

Drafts

ب)

Sent Items

الف)

 

Deleted Items

د)

Outbox

ج)

 

 

یک شبکه جهانی از شبکههای مرتبط به هم را ......... گویند.

-

*

 

ISP

ب)

Internet

الف)

 

E-Mail

د)

MAN

ج)

 

در علم کامپیوتر، WAN به چه معناست؟

-

*

 

شبکه بینشهری

ب)

شبکه محلی

الف)

 

هیچکدام

د)

شبکه گسترده

ج)

در علم کامپیوتر، LAN به چه معناست؟

-

*

 

شبکه بینشهری

ب)

شبکه محلی

الف)

 

هیچکدام

د)

شبکه گسترده

ج)

 

کدام گزینه به مفهوم قطع ارتباط با اینترنت است؟

-

*

 

Disconnect

ب)

Connect

الف)

 

Sign Out

د)

Exit

ج)

 

Download یعنی:

-

*

 

ارسال اطلاعات روی اینترنت

ب)

دریافت اطلاعات از اینترنت

الف)

 

عدم اتصال به اینترنت

د)

اتصال به اینترنت

ج)

 

آیکون نشاندهنده اتصال اینترنت در کدام قسمت از نوارکار ظاهر میشود؟

-

*

 

Quick Launch

ب)

System Tray

الف)

 

Start Button

د)

Language Bar

ج)

 

کدام گزینه جزء لوازم موردنیاز جهت برقراری ارتباط با اینترنت بهروش Dial-up نمیباشد؟

-

*

 

کارت شبکه

ب)

مودم

الف)

 

اشتراک اینترنت

د)

خط تلفن

ج)

 

 

 

در آدرس سایت مؤسسات تجاری، از پسوند ......... استفاده میشود.

-

*

 

edu

ب)

com

الف)

 

mil

د)

gov

ج)

 

در روش معمول اتصال به اینترنت، چه تجهیزاتی موردنیاز است؟

-

*

 

مودم - Account - خط تلفن

ب)

مودم - کارت شبکه - اشتراک اینترنت

الف)

 

خط تلفن - Account

د)

خط تلفن - کارت شبکه - Account

ج)

 

 

 

عمل مشاهده صفحات وب قبلاً مشاهد شده (درحالی که به اینترنت متصل نباشیم) را چه میگویند؟

-

*

 

Connect

ب)

Working Offline

الف)

 

Disconnect

د)

Working Online

ج)

 

عملگر مترادف "And" در هنگام درج عبارت در کادر متن موتور جستجو، کدام است؟

-

*

 

-

ب)

+

الف)

 

"

د)

;

ج)

 

 

 

موفق باشید                چناری

[ یکشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۰ ] [ 16:8 ] [ حسین چناری ]

[ یکشنبه نهم مرداد ۱۳۹۰ ] [ 10:23 ] [ حسین چناری ]

نمونه سوالات فناوری اطلاعات

1)       شبکه آرپانت چه نوع شبکه ای بوده، به کاملا توضیح دهید؟

2)       www مخفف چه کلماتی می باشد؟ توضیح دهید؟

3)       فوق پیوند چیست؟

4)       فوق متن و فوق رسانه را توضیح دهید؟

5)       Web Browse چه وظیفه ای دارد،چند مورد را نام ببرید؟

6)       مهمترین پروتکل های انتقال اطلاعات را توضیح دهید؟

7)       Account را تعریف کنید؟

8)       تفاوت page و Home page را بنویسید؟

9)       انواع شبکه ها را نام برده  و برای هریک توضیح مختصر ارائه نمایید؟

10)    انواع  Modem را نام برده و تفاوتهای آنها را بررسی نمائید؟

11)    انواع ISP را تشریح نمائید؟

12)    URL چیست؟ مشخصات آن را بنویسید.

12)5 مورد از مهمترین شناسه ها را با ذکر عملکردشان نام ببرید؟

13)    مراحل اتصال به اینترنت از طریق تلفن را شرح دهید؟

14)    دلایل عدم دسترسی به اینترنت را توضیح دهید؟

15)    History را در برنامه IE توضیح دهید؟

16)    کار Favorite را توضیح دهید؟

17)    مراحل ساخت پست الکترونیکی را کاملا توضیح دهید؟

18)    کاربرد گزینه های Spam و Trash  در inbox را توضیح دهید؟

19)    مراحل ارسال یک تصویر از طریق ایمیل را بنویسید؟

20)    تفاوت گزینه های BCC و CC در ایمیل را توضیح دهید؟

21)    تفاوت گزینه های Forward و Replay چیست؟

22)    روشهای انتقال ویروس به کامپیوتر را بنویسید؟

 

[ چهارشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۰ ] [ 16:14 ] [ حسین چناری ]

 

نمونه سوالات ویندوز   سری دوم

1- برای انتخاب غیرمتوالی در پنچره پوشه از کدام کلید ترکیبی استفاده می کنیم؟

الف) Ctrl

ب) Shift

ج) Alt

د) Tab

2- براي تنظيم كارت گرافيكي از كدام گزينه زير استفاده مي شود ؟

الف) Settings

ب) Appearance

ج) Background

د) Screen saver

3- در کدام عمل با ماوس معمولاً منویی باز می‎شود؟


ادامه مطلب
[ پنجشنبه دوم تیر ۱۳۹۰ ] [ 17:35 ] [ حسین چناری ]

-----------------------WINDOWS""--------------------------

 

 1 – کدامیک از اعمال زیر را نمی توان توسط منوی سیستم انجام داد ؟

الف )Move                                                         ب )Maximize

ج )Minimize                                                       د )Shut down


ادامه مطلب
[ چهارشنبه یکم تیر ۱۳۹۰ ] [ 8:58 ] [ حسین چناری ]

 

دانشگاه علمی کاربردی واحد24

 

قوانین جهانی موفقیت

Sucsses

استاد راهنما: استاد چناری

گردآورندگان :  نادیا نصیری ،مريم گودرزي

بهار 90

 

 

 

 

مقدمه

"در دریایپرتلاطم زندگی می توان موجی را یافت که اگر با آن حرکت کنید شمارا به ساحل خوشبختی می رساند".

ویلیام شکسپیر

 

در درون هر یک از ما منابع نیروی عظیمی به ودیعه نهاده شده است که می تواند ما رابه کلیه آرزوهای خود و حتی به چیزی بیش از آن برساند. یک تصمیم ، می تواند دریچه های بسیاری را به روما باز کند و شادمانی یا غم ، سعادت یا بی   نوایی، با هم بودن یا انزوا ، عمر طولانی و یا مرگ زود رس را به ارمغان آورد.همه ما ، داستان زندگی افرادی را شنیده ایم که علی رغم محدودیتهای شرایط، دست به کاری شگرف زده وبه صورت نمونه  هایی از نیروی بی کران روح انسان در آمده اند.روح انسانی ، واقعاٌ تسخیر ناپذیر است.قدرت اراده و میل به پیروزی ،موفقیت،‌‌‌‌ سامان دادن به زندگی و تسلط بر آن ، تنها هنگامی در شما بیدارمی شود که بدانید چه می خواهید و باور داشته  باشید که هیچ مشکل و مساله و مانعی نمی تواند جلو شما رابگیرد.      


ادامه مطلب
[ یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰ ] [ 18:22 ] [ حسین چناری ]

عنوان :

نحوه دریافت ایزو

نام استاد :

جناب آقای چناری

ارائه دهنده :

منیژه سیارمعافی

رشته :

مدیریت کسب و کار

بهار 90

مقدمه

ایزو چیست؟

چندین سال است که اصطلاح «ایزو» از انواع مختلفش – مایه تفاخر و تبلیغ محصولات و خدماتی شده که در کشور ما عرضه می شود. این عناوین البته منحصر به کشور ما نیست؛ بلکه استانداردهایی جهانی است که داشتن هر یک از آنها نشانگر داشتن مجموعه ای از امتیازات و برتری هاست. متأسفانه نداشتن شناخت صحیح و کامل درباره این استانداردها، گاهی ما را نسبت به کیفیت محصول یا خدماتی که به دنبال آن هستیم گمراه می کند

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰ ] [ 18:13 ] [ حسین چناری ]

نمونه سوالات درس ویندوز


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۰ ] [ 16:56 ] [ حسین چناری ]

باورهاي شما در مورد پول

1ـ دوازده جمله‌ زير را كه در مورد پول و ثروت نوشته شده است، تكميل كنيد تا اجزاي كليدي برنامه‌ريزي ناهوشيارانه‌ شما، آشكار شود:
1. مردم با پول..... هستند.
2. پول باعث مي‌شود مردم.....
3. من پول بيشتري داشتم اگر.....
4. والدين من همواره فكر مي‌كنند پول مي‌تواند.....
5. پول باعث مي‌شود تا.....
6. مي‌ترسم اگر پول بيشتري داشتم.....
7. پول..... است.
8. من فكر مي‌كنم پول.....
9. براي آنكه پول بيشتري داشته باشم، نياز دارم تا.....
10. اگر من به راستي ثروتمند بودم، شايد.....
11. بزرگ‌ترين ترس من درباره‌ پول..... است.
12. پول..... است.


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۰ ] [ 11:36 ] [ حسین چناری ]

نمونه سوالات در مبانی فناوری و اطلاعات

برای کلیه گرایشها

دانشگاه جامع علمی کاربردی

واحد ۲۴

سری اول


ادامه مطلب
[ یکشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ ] [ 8:17 ] [ حسین چناری ]
درباره وبلاگ

با نام خدا

این وبلاگ به همت دانشجویان دانشگاه جامع علمی کابردی واحد 24 در رشته های مدیریت کسب و کار و بازاریابی راه اندازی شده امیداست راه گشایی باشد برای دیگر دوستان این رشته ها . مدیر وبلاگ چناری 09121898004
امکانات وب